Turussa vuonna 2001 perustettu Schuman-seura ry on avoin ja poliittisesti riippumaton tieteellinen seura, jonka tavoitteena on edistää Eurooppa-tietoutta ja Euroopan integraatiokehityksen tuntemusta sekä vaalia eurooppalaista kulttuuriperintöä Suomessa. Seura järjestää tilaisuuksia sekä harjoittaa julkaisu- ja koulutustoimintaa. Schuman-seuran jäsenistö koostuu yhteiskunnan eri alojen edustajista, joita yhdistää kiinnostus eurooppalaista aatetta sekä Euroopan unionia kohtaan.

Seuran nimen innoittajana on Ranskan ulkoministerinä vuosina 1948-1952 toiminut Robert Schuman (1886-1963), yksi Euroopan yhdistymisen pääarkkitehdeistä.


Ensimmäinen Turun Eurooppa-foorumi järjestettiin 30.8.-1.9.2018. Tapahtumassa keskusteltiin laajasti Euroopasta ja Suomen asemasta muuttuvassa maailmassa. Schuman-seuran organisoimalla Eurooppa-torilla riitti kävijöitä ja kuulijoita. Seura kiittää kaikkia tapahtumassa käyneitä ja toivottaa heidät tervetulleiksi paitsi vuoden 2019 Eurooppa-foorumiin, myös seuran tuleviin tapahtumiin!


Mistä Euroopassa puhutaan juuri nyt? Ruoki ajatteluasi! -sivumme kautta saat nopeasti tietoa eurooppalaisten ajatushautomoiden ja Eurooppa-toimijoiden aktiviteeteista!