Aura Sallan ”Euroopan tulevaisuus”-vierailuluennot kirvoittivat vilkasta keskustelua Turussa ja Helsingissä

Schuman-seura järjesti yhteistyössä EU:n komission Suomen-edustuston sekä Turun yliopiston Eduskuntatutkimuksen keskuksen ja Helsingin yliopiston Eurooppa-tutkimuksen verkoston kanssa kaksi vierailuluentoa Turussa ja Helsingissä 25.1.2018. Seuralla oli ilo saada luennoitsijaksi yksi valkoisen kirjan keskeisistä kirjoittajista, EU:n komission viestinnästä vastaava neuvonantaja, VTM Aura Salla. Salla työskentelee Jean-Claude Junckerin erityisneuvonantajatiimissä European Political Strategy Centressä (EPSC) eli komission sisäisessä ajatushautomossa.

Luentojen lähtökohtana oli EU:n komission vuoden 2017 keväällä julkaisema nk. Valkoinen kirja EU:n tulevaisuudesta, jossa komissio hahmotteli erilaisia skenaarioita unionin tulevan kehityksen suuntaviivoiksi. Parhaillaan EU pyrkii löytämään ratkaisuja samanaikaisten kriisien – esimerkkeinä talous- ja pakolaiskriisi, Brexit, Ukraina, Venäjä, Syyria – ristipaineessa. Kuten esimerkiksi Ranskan presidentin Emmanuel Macronin avaukset ovat osoittaneet, eurooppalaisilla ydinvaltioilla on halua uudistaa sekä rakenteita että käytänteitä, jotta sekä löydettäisiin ratkaisuja ajankohtaisiin ongelmiin että estettäisiin uusien kriisien synty tulevaisuudessa.

Sekä Turussa että Helsingissä luentosaleihin saapui puolisensataa kiinnostunutta kuulijaa, joukossa sekä opiskelijoita että varttuneempaakin väkeä. Aura Salla kannusti luentojensa alusta lähtien yleisöä esittämään kysymyksiä, haastamaan hänen näkemyksiään ja olemaan kanssaan eri mieltä. Yleisö tarttuikin haasteeseen ja kummassakin luentosalissa kuultiin monia kiperiä ja haastavia kysymyksiä, joiden skaala ulottui EU:n yhteisestä ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta sisämarkkinoiden kautta aina kokemukseen EU:sta etäisenä ja kansalisille vaikeasti hahmotettavana ”black boxina”. Aura Sallan selkeä, ”EU-jargonia” vältellyt esitystapa yhdistyneenä asiapohjaiseen  argumentaatioon loi keskustelulle erinomaiset puitteet.

Eräs Helsingissä paikalla olleista kuulijoista kiteytti tilaisuuksien merkityksen hyvin toteamalla, että tämän tyyppisiä tilaisuuksia, joissa keskustellaan selkeästi ja avoimesti EU:sta, tarvittaisiin ehdottomasti lisää. Tähän haasteesen Schuman-seura tulee parhaansa mukaan vastaamaan seuraavien kuukausien ja vuosien aikana.

”Euroopan tulevaisuus”-vierailuluennot olivatkin samalla Schuman-seuran painava ja näkyvä avaus suomalaisen Eurooppa-keskustelun vahvistamiseksi. Seuran strategian mukaisesti tapahtumissa tullaan painottumaan seuraaviin kokonaisteemoihin:

  • Euroopan ajakohtaiset kysymykset
  • EU maailmanpolitiikassa
  • Euroopan integraation tulevaisuus

Schuman-seuran toimintaan pääsee mukaan liittymällä jäseneksi. Voit myös tilata seuran uutiskirjeen, jonka kautta saat tietoa seuran ajankohtaisista asioista ja tulevista tapahtumista.


Schuman-seura esittää lämpimät kiitokset EU:n komission Suomen-edustustolle sekä Turun ja Helsingin yliopistoille yhteistyöstä Aura Sallan vierailuluentojen osalta.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.