Ensimmäinen ennuste EP-vaalien osalta julkaistu

Toukokuussa järjestettävien Euroopan parlamentin vaalien ensimmäinen ennuste julkaistiin 18.2.2019. Ennuste on laadittu luotettavien, kansallisten mielipidekyselyiden perusteella. Perinteisesti Euroopan parlamentin vaalien tulosta on ollut melko haasteellista ennustaa, mistä syystä tähänkin ennusteeseen pitää suhtautua pienin varauksin. Ennuste kuitenkin antaa suuntaviivoja eri puolueryhmien kannatukselle.

Ennuste on luettavissa konaisuudessaan Euroopan parlamentin uutishuoneessa. Kannattaa huomioida, että artikkelia on linkitetty eteenpäin muille sivustoille, joissa on yksityiskohtaisempia tietoja. Esimerkiksi maakohtaisia paikkaennusteita voi tarkastella englanninkieliseltä teemasivulta.

Jo aiempien arvioiden mukaisesti oikeistopopulistiset puolueet ja ryhmät näyttävät myös ennusteen valossa vahvistavan asemiaan. Vaikka uudessa parlamentissa oikeistosiipi on aiempaa vahvempi, etenkin oikeistopopulismin painoarvon kannalta keskeinen kysymys on, muodostuuko parlamenttiin yksi EU-kriittinen parlamenttiryhmä vai sirpaloituuko laitaoikeisto pieniin fraktioihin.

EPP ja S&D näyttävät ennusteiden valossa menettävän enemmistöasemansa, millä voi olla vaikutusta tulevan komission puheenjohtajan valintaan. Mikäli – kuten nyt vahvasti näyttää – nämä ryhmät joutuvat etsimään koalitiota muiden ryhmien (erityisesti esillä on ollut ALDE) kanssa, komission uudesta puheenjohtajasta voi muodostua kova poliittinen vääntö.

Suomen osalta ennuste peilaa vahvasti eduskuntavaalien tiimoilta tehtyjä puoluekannatusmittauksia. Keskustan kannatuksen lasku näkyy EP-ennusteessa ALDE-ryhmän paikkamenetyksinä, kun taas sosiaalidemokraattien kannatuksen nousu heijastuu S&D-ryhmä kannatukseen, samoin kuin vihreiden näkyy EFA-ryhmän kannatuksessa. EPP-ryhmä, johon Suomesta kuuluu kokoomus, näyttäisi säilyttävän nykysin paikkamääränsä.

Paikkaennuste Suomen osalta (18.2.2019). Suomella 14 paikkaa vaalikaudella 2019-2024:

  • EPP: 3 paikkaa (muutos vuoden 2014 vaaleihin: +/- 0)
  • S&D: 4 (+2)
  • ECR: 2 (+/-0)
  • ALDE: 2 (-2)
  • EFA: 2 (+1)
  • GUE/NGL: 1 (+/-0)

Schuman-seura julkaisee jatkossa tiivistelmän aina kun uusi ennuste julkaistaan.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.