Eurooppa-foorumi lunasti paikkansa

Turussa elokuun lopulla toista kertaa järjestetty Turun Eurooppa-foorumi (TEF) osoitti tarpeellisuutensa EU-tiedon jakajana ja syventäjänä. Kolmen päivän aikana järjestettiin yli 50 tapahtumaa, jotka vetivät tuhatmäärin väkeä paikalle.

Suurimman vastuun TEF:n järjestelyistä kantoi Eurooppa-foorumi Turussa –yhdistys. Yksittäisistä henkilöistä on helppo nostaa esille projektipäällikkö Väinö Kuusinen ja työelämäprofessori Anders Blom, joiden panos onnistuneen tapahtuman läpiviennissä oli ratkaisevan tärkeä. Viime vuoden tapaan Schuman-seura oli kiinteästi mukana foorumin järjestelyissä, ja seuran kantoi päävastuun Eurooppa-torin ohjelmakokonaisuudesta. Käytännön järjestelyistä Eurooppa-torin ja Vähätorin osalta vastasi Aboa kongressi- ja tapahtumapalvelut Oy.

Valmistelut ensi vuotta varten on päätetty käynnistää vielä syksyn aikana, ja tavoitteena on terävöittää tapahtumaa entisestään niin sisältöjen kuin yleisön kiinnostavuuden kannalta. Alustavasti on keskusteltu TEF:n tiivistämisestä kahteen päivään.

Jokaiselle jotakin

Tämän vuotisen Eurooppa-foorumin parasta antia olivat monipuolisuus ja vahva erityisalojen asiantuntemus. Perustietoa kansalaisten asemasta, direktiiveistä ja lainsäädännöstä sekä opiskelumahdollisuuksista ja liikkumisesta Euroopan yhteisön maissa oli runsaasti tarjolla niille, joita nämä asiat kiinnostivat ja joille ne olivat ajankohtaisia.

Tarjolla oli maan parhaiden asiantuntijoiden näkemyksiä Suomen juuri päättyneestä arktisen neuvoston puheenjohtajuuskaudesta. Arktinen alue on noussut maailman politiikan näyttämölle osana ilmastonmuutosta ja geopoliittisen mielenkiinnon kasvua. Erityisesti Kiinan aktivoituminen alueella on lisännyt painetta ennestään erilaisten suurvaltaintressien ristivetoon.

Osoituksena Turun Eurooppa-foorumin kasvaneesta painoarvosta oli eduskunnan suuren valiokunnan istunnon siirtäminen Turun Akatemiatalolle. Istunnon ainoa, mutta kansallisesti tärkeä aihe oli Suomen ensimmäisen naiskomissaariehdokkaan Jutta Urpilaisen kuuleminen. Tilaisuus televisioitiin suorana valtakunnallisesti.

Esko Antola -luento

Schuman-seuran kannalta oli ilahduttavaa, että Eurooppa-torin tarjonta tavoitti puolisen tuhatta seuraajaa ja toi seuralle uusia jäseniä. Erittäin onnistuneena ja tasokkaana pidettiin seuran perustajan professori Esko Antolan nimikkoluentoa, joka järjestettiin yhdessä Suomen Pankin kanssa.

Schuman-seuran puheenjohtaja Kimmo Elo pitää tärkeänä, että EU-tietoa jaetaan ja tuodaan esille. Se on hänen mukaansa ainoa tapa tuoda Euroopan unionia lähemmäs kansalaisia. ”Bryssel on meitä varten eikä päinvastoin.”

Euroopan komission erityisneuvonantajatiimissä työskentelevä Aura Salla taas toivoisi, että suomalainen media seuraisi laajemmin ja perusteellisemmin Euroopan unionin toimintaa ja päätöksentekoa. Se toisi hänen mukaansa unionin asiat lähemmäs kansalaisia ja olisi omiaan poistamaan vääriä ennakkoluuloja.

Tästä on hyvä jatkaa kohti ensi vuotta ja seuraavaa Turun Eurooppa-foorumia. Askelmerkit täsmentyvät sitä mukaa, kun risut ja ruusut saadaan läpikäydyiksi, ja EU:n uudet toimielimet pääsevät täysipainoisesti toimintaan.

Globaalissa toimintaympäristössä vahva ja yhtenäinen Eurooppa ei ole koskaan ollut tärkeämpi kuin nyt. Aika näyttää, miten leveäksi Brexit Englannin kanaalin tekee.


Kirjoittajista Ilkka Nousiainen on Schuman-seuran hallituksen jäsen ja Anna Eskola Schuman-seuran sihteeri.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.