Puheenjohtajan tervehdys

Suomi on ollut Euroopan unionin jäsenenä jo 26 vuotta. Alkuvuosien innostus ja visiointi siitä mihin Eurooppaa tulisi kehittää on vaihtunut jonkinlaiseen pysähtyneisyyteen suomalaisessa julkisessa Eurooppa-keskustelussa. Kun 1990-luvulla oli tärkeää lunastaa paikkamme läntisen Euroopan demokratiana sekä edistää kansalaistemme ja kaupankäyntimme vapaata liikkuvuutta, on suomalainen Eurooppa-keskustelu tänä päivänä kovin usein vain jo tehtyihin päätöksiin reagoimista. Pääministeri Paavo Lipposen visiointi Suomen viemisestä Euroopan ytimeen on vaihtunut laskentaharjoituksiin, joissa EU:ta pidetään nollasummapelinä tai tilinpitoharjoituksena. Euroopan unionin tehtävä on kuitenkin aivan jotain muuta, kuten sen historiasta voimme ymmärtää.

Juuri tänä aikana kansainvälinen järjestelmämme on isossa murroksessa, kuten myös ylikansallisesti yhdessä ratkottavien haasteiden luonne. Miten Euroopan unionia tulisi kehittää, jotta pärjäämme globaalissa talouskilpailussa Yhdysvaltain ja Kiinan kanssa sekä vahvistamme omaa talouttamme hyvinvointimme perustana? Onko uuden presidentin Joe Bidenin Yhdysvalloista kumppaniksi Euroopalle tilanteessa, jossa Venäjä-suhteemme on tienhaarassa ja Kiina vahvistuu? Miten Euroopan unioni voisi lunastaa asemansa maailman teknologia- ja tutkimusjohtajana, joka ratkoo ilmastokriisiä, vahvistaa demokratiaa, oikeusvaltiota ja ihmisten osallisuutta sekä ratkaisee muita globaaleja systeemihaasteita? Miten Suomen ulkopolitiikan ja Eurooppa-politiikan tulisi olla osa tätä muutosta?

Tätä keskustelua meidän Suomessa kannattaa käydä, jotta otamme omaa kohtaloamme omiin käsiimme. Siihen me tarvitsemme vahvaa tieteellistä pohjaa sekä asiantuntijatietoon pohjautuvaa laajaa julkista kansalaiskeskustelua. Näiden molempien edistäminen on Schuman-seuran tavoite. Schuman-seura on avoin ja poliittisesti riippumaton tieteellinen seura, jonka tavoitteena on edistää Eurooppa-tietoutta ja Euroopan integraatiokehityksen tuntemusta. Tällä tehtävälle on tänä aikana suuri tilaus.

Uutena puheenjohtajana pyrin osaltani vahvistamaan Schuman-seuran aktiivisuutta tämän keskustelun käymisessä. Seura jatkaa työtään suomalaisen Eurooppa-tutkimuksen puolestapuhujana ja tieteellisen julkaisutoiminnan tukijana. Etsimme eri tapoja lisätä Eurooppa-tutkimuksen näkyvyyttä Suomessa. Suomalaisten korkeakoulujen edellytyksiä tehdä Eurooppa-tutkimusta tulisi vahvistaa, jotta se palvelee yhteiskunnallista päätöksentekoa ja julkista keskustelua näissä meidän tulevaisuutemme kannalta tärkeissä kysymyksissä.

Tämän lisäksi Schuman-seuran tärkeänä tehtävänä on nostaa asiantuntijuuteen perustuvaa tietoa julkiseen keskusteluun ja käydä keskustelua Euroopan unionin ja sen osana Suomen suunnasta. Aikomuksenamme on tänä vuonna järjestää myös useita korkean tason keskustelutilaisuuksia eri Euroopan integraation isoista teemoista, tänä aikana luonnollisesti webinaarien ja mahdollisuuksien mukaan myöhemmin yleisötilaisuuksien kautta. Seuran tavoitteena on kasvattaa sen jäsenmäärää moninkertaiseksi ja tämän vauhdittamiseksi syyskokous päätti viime syksynä, että seuran jäsenyys on opiskelijoille maksutonta. Jäsenmäärän kasvattaminen on yksi tapa lisätä Eurooppa-keskustelua seuran oman toiminnan vaikuttavuuden kasvun kautta.

Laajempana tavoitteena tässä on myös herättää tietoisuutta siitä, että Eurooppa-keskustelulle on iso tarve Suomessa. Euroopan instituutiot ovat merkittävä työllistäjä akateemisesti koulutetuille osaajille eri yhteiskunnallisen ja tieteellisen osaamisen alueilla, mutta niihin hakeutuu tällä hetkellä yhä harvempi suomalainen. Suomalaisten osuus Euroopan unionin elinten työntekijöissä on yhä suhteellisesti hyvä, mutta 1990-luvulla jäsenyyden alussa unioniin hakeutuneiden suomalaisten työntekijöiden osuus on suuri ja monet heistä eläköityvät lähivuosina. Eurooppa-tietoisuus on hyödyllistä työelämässämme monissa muissakin tehtävissä kansainvälisen kaupan tehtävistä ja aluekehityshankkeista aina korkeakoulujen ja yritysten innovaatiotoimintaan asti. Näin ollen seura haluaa osaltaan lisätä myös opiskelijoiden kiinnostusta Euroopan instituutioihin uravaihtoehtona ja siinä laajempi kansallinen etu mielessään.

Tervetuloa mukaan seuran toimintaan – nettisivuillamme voit seurata seuran tulevia tapahtumia!

Ville Niinistö
Puheenjohtaja

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.