Schuman Papers Nr. 3 (1/2018) Euroopan demokratiasta julkaistu

Schuman-seuran kansainvälisen Schuman Papers -julkaisusarjan tuorein analyysi (Schuman Papers Nr. 3, 1/2018)

Republic of Europe? From the Union of National States to a European Democracy

julkaistiin 12.6.2018 järjestetyssä esitelmä- ja keskustelutilaisuudessa Helsingissä. Julkaisun kirjoittaja on Itävallan Kremsin yliopiston eurooppalaisen politiikan ja demokratian tutkimuksen professori Ulrike Guérot.

Lataa PDF (0,29 Mt)

Eurooppa tarvitsee uuden kertomuksen, uutta uskoa – utopian. Ei riitä, että jatkossa vain tyydymme ylläpitämään Euroopan unionin nykytilaa. Myös ihmiset ymmärtävät tämän. Puolet kansalaisista haluaa palata vahvempaa nationalismia, toisen puolen halutessa enemmän, mutta toisenlaista Eurooppaa.

Populismin kasvun syitä pitää kuitenkin hakea rakenteista, ei kansalaisten keskuudesta. Nyt käsillä olevassa analyysissä politiikantutkija, professori Ulrike Guérot hahmottelee, millä tavoin Euroopan unionin ongelmia voitaisiin ratkaista pyrkimällä kohti utopiaa, eurooppalaisen tasavallan luomista. Tämän utopian kivijalkana on yleisen poliittisen tasa-arvon periaate, jonka soveltaminen johtaisi markkinoiden tasa-arvoistumiseen Euroopan sisämarkkinoilla sekä tasa-arvoon Euroopan kansalaisten välillä. Tämän seurauksena olisi mahdollista edetä sisämarkkinavetoisesta integraatiosta kohti poliittista unionia, joka olisi sitoutunut Euroopan kansalaisten julkiseen hyvinvointiin.

Tähän utopiaan, joka johtaisi uuteen eurooppalaiseen demokratiaan, kuuluu myös ajatus jäsenmailta lainatun suvereenisuuden käsitteen uudelleenmäärittelemisestä käsitteenä, joka yhdistää paikallisen ja eurooppalaisen ja siten tekee kansalaisista suvereenisuuden kantajia.

 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.