Schuman Papers Nr. 5 integraation tulevaisuudesta julkaistu

Schuman-seuran Schuman Papers -julkaisusarjan tuorein analyysi (Schuman Papers Nr. 5, toukokuu 2019) otsikolla:

INTEGRAATION TULEVAISUUSSKENAARIOT EU-VAALIEN JÄLKEEN

julkaistiin 21.5.2019. Julkaisun kirjoittajana on erikoistutkija, dosentti Kimmo Elo Turun yliopiston eduskuntatutkimuksen keskuksesta.

Lataa PDF (0,28 Mt)

Euroopan komission vuonna 2017 julkaisema valkoinen kirja ”Euroopan tulevaisuudesta” ei missään vaiheessa noussut integraatiosta käydyn tulevaisuuskeskustelun ytimeen. Näin ei tapahtunut edes vuoden 2019 ”historiallisen tärkeiksi” määriteltyjen Euroopan parlamentin vaalien yhteydessä.

Kuitenkin voidaan olettaa, että kevään 2019 vaaleissa valittava uusi parlamentti ja syksyllä työnsä aloittava uusi komissio joutuvat toimikaudella 2019–2024 löytämään ratkaisuja juuri niihin ongelmiin, joita myös valkoinen kirja aikanaan käsitteli. Merkittävin – ja ehdottomasti tärkein – tulee olemaan EU:n kyky vastata sen toimintaympäristön jo pidempään jatkuneeseen muutokseen, johon kiinteästi liittyvät sekä kysymys kovan turvallisuuden tuottamasta vakaudesta että koko integraatiota ohjaavan konseptin päivittämisestä.

Mikäli Yhdysvaltojen halu sitoutua Euroopan turvallisuuden takaamiseen heikkenee tulevaisuudessakin, EU joutuu väistämättä pohtimaan vaihtoehtoisia ratkaisuja, joiden kautta se pystyy jatkossakin varmistamaan Euroopan vakauden sekä vaikuttamaan itselleen myönteisen maailmanjärjestyksen vahvistamiseksi.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.