Schuman-seuran uuden puheenjohtajan Kimmo Elon tervehdys

Schuman-seuran uutena puheenjohtajana haluan toivottaa kaikille seuran jäsenille, yhteistyötahoille sekä muille seuran toiminnasta kiinnostuneille hyvää ja menestyksekästä alkanutta vuotta 2018. Schuman-seuran toiminassa alkava vuosi 2018 tarkoittaa sekä kotimaisen että kansainvälisen näkyvyyden vahvistamista, yhteistyön ja verkostoitumisen edelleen vahvistamista  sekä tieteelliseen tutkimustiedon yhä vahvempaa roolia seuran tiedotus- ja julkaisutoiminnassa.

Schuman-seuran tavoitteena on lisätä ja vahvistaa tietämystä ja kiinnostusta Eurooppa, etenkin Euroopan unionia (EU) ja Euroopan integraatiota kohtaan. Vuoden 2018 alussa Euroopan tilanne on ehkä mielenkiintoisempi, mutta myös haastavampi kuin ehkä kertaakaan kylmän sodan päättymisen jälkeen. Viimeisen kymmenen vuoden aikana EU:n yhtenäisyyttä on koeteltu niin euroalueen kriisin, voimakkaiden pakolaisvirtojen kuin Ukrainan ja Krimin tapahtumien seurauksena kiristyneiden Venäjän-suhteiden osalta. Oman lisänsä tilanteeseen tuovat kansainvälisen politiikan alueelliset konfliktit ja jännitteet sekä Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ennakoimaton ja tempoileva ulkopolitiikka. EU:n osalta tämä on tarkoittanut kuitenkin myös yhä suurempia odotuksia sekä sisäisesti että ulkoisesti.

EU on ollut vastauksissaan epäröivä ja empivä, mikä osaltaan on lisännyt kansalaisten kriittisyyttä ja siten muokannut kasvualustaa eurokriittisille, populistisille poliittisille liikkeille. Populismin nousulta ei ole säilynyt edes Euroopan vakauden linnakkeeksikin tituleerattu Saksa, jossa oikeistopopulistinen ”Vaihtoehto Saksalle”-puolue (Alternative für Deutschland, AfD) nousi syyskuun liittopäivävaaleissa kolmanneksi suurimmaksi puolueeksi. Kun huomioidaan, kuinka suuri osa akuuttien kriisien hoidosta on sälytetty Saksan hoidettavaksi, kehitystä tuskin voi pitää täysin hämmästyttävänä. Ehkä Saksa on riittävän ”iso ja keskellä”, jotta Euroopassa aletaan vakavasti pohtia ja kehittää ratkaisuja integraation nykyisiin ongelmiin.

Schuman-seura ei luonnollisestikaan voi ratkoa Euroopan kriisejä, mutta seura voi toiminnallaan vaikuttaa merkittävästi siihen, millaista keskustelua Suomessa käydään Euroopan integraation osalta. Yhtä tärkeätä on tavoite (kansainvälisten) julkaisujen kautta tuottaa argumentteja ja siten olla mukana uusien konseptien kehittämisessä. Tämä on siksikin tärkeätä, koska edellä lueteltujen haasteiden lisäksi yksi vuoden 2018 suurista teemoista tulee olemaan vuoden 2019 Euroopan parlamentin vaalit. Eurooppa tarvitsee uusia avauksia, rohkeaa ja kriittistä ajattelua sekä eri kehitysskenaarioiden ennakkoluulotonta analysointia ja perkaamista. Näiden osalta Schuman-seuran tulee kantaa oma, aktiivinen kortensa kekoon. Seura ei siis voi tyytyä vain siirtämään muualla esitettyjä argumentteja suomalaisille foorumeille. Meidän tulee varmistaa, että meillä on resurssit tuottaa omia argumentteja ja siten ohjata keskustelua toivomaamme suuntaan.

Schuman-seura on vuodesta 2016 lähtien toteuttanut aktiivista strategiatyötä, jonka tavoitteena on rakentaa seurastamme arvostettu ja vetovoimainen asiantuntijayhteisö. Itselleni on ollut strategiatyön alusta lähtien selvää, että tämä tavoite on mahdollista saavuttaa vain toiminnan sisältöjen kautta. Puheenjohtajakauteni alusta lähtien seuran toimintaa ja sen kehittämistä tulevat ohjaamaan seuraavat periaatteet:

  • Tutkimustiedon keskeinen rooli: seuran toiminnan perustana on tutkimukseen perustuva faktatieto, jonka hyödyntäminen ja jakaminen on seuran keskeinen tehtävä. Seuran toiminnan tavoitteena on tarjota kohderyhmilleen ajantasaista ja luotettavaa tietoa Euroopasta ja EU:sta.
  • Kansallinen ja kansainvälinen verkostoituminen: Eurooppa on meidän kaikkien juttu ja Eurooppa-keskustelua viedään parhaiten eteenpäin eri toimijoiden aktiivisella yhteistyöllä. Uskon, että syvenevä ja tiivistyvä yhteistyö esimerkiksi Eurooppalaisen Suomen, Eurooppanuorten, Eurooppatiedotuksen, Centrum Balticumin, Paasikivi-seuran ja Ulkopoliittisen instituutin kanssa on kaikille osapuolille win-win-tilanne. Haluankin kutsua nämä tahot aktiiviseen yhteistyöhön kanssamme. Euroopassa tulemme panostamaan voimakkaasti yhteistyöhön muutamien ajatushautomojen kanssa ja siten vahvistamaan jo vuonna 2017 alkanutta kansainvälistymistä.
  • Aktiivinen tapahtuma- ja julkaisutoiminta: seura näkyy toimintansa kautta. Tapahtumien osalta vuoden 2018 kalenteriin on tulossa heti tammikuusta alkaen korkeatasoisia yleisötapahtumia, joiden kautta seura vahvistaa profiiliaan Eurooppa-tiedon välittäjänä ja ”keskustelukiihdyttämönä”. Näiden rinnalle tarvitaan kuitenkin aktiivista ja monisärmäistä julkaisutoimintaa. Vuoden 2018 aikana tulemme jatkamaan Schuman Papers -analyysien hyvin alkanutta sarjaa, minkä lisäksi Schuman-blogia ja Schuman-puheenvuoroja tullaan kehittämään sisällöllisesti entistä laadukkaampaan suuntaan.
  • Jäsenistön potentiaalin hyödyntäminen: seuran toiminnalle välttämättömiä ovat hallituksessa toimivat aktiivit, mutta heidän hartioidaan voidaan leventää tarjoamalla kaikille jäsenille heidän kiinnostustaan vastaavia mahdollisuuksia toimia seuran hyväksi. Haluammekin jatkossa tarjota jäsenistölle aiempaa parempia mahdollisuuksia seuran toimintaan osallistumiseksi, jotta seuramme jäsenistön asiantuntemus näkyisi aiempaa paremmin myös seura toiminnassa ja sisällöissä.

Uskon vakaasti siihen, että Schuman-seuralla on tulevina vuosina mahdollisuus nousta suomalaisen Eurooppa-keskustelun eturiviin. Tätä tavoitetta ei kuitenkaan saavuteta ilman aktiivista panostusta seuran hyväksi. Haluankin tällä tervehdyksellä kutsua sekä jäsenistömme että yhteistyötahomme rakentamaan Suomeen korkeatasoista, kriittistä ja monisärmäistä Eurooppa-keskustelua yhteistyössä Schuman-seuran kanssa!

Tapaamisiin Schuman-seuran tilaisuuksissa & hyvää ja menestyksekästä eurooppalaista vuotta 2018 toivottaen!

Kimmo Elo


Dosentti Kimmo Elo aloitti Schuman-seuran puheenjohtajana vuoden 2018 alusta. Hän toimii Helsingin yliopiston poliittisen historian yliopistonlehtorina, päätutkimusalueinaan Euroopan integraatio ja Saksan politiikka.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.