Turussa vuonna 2001 perustettu Schuman-seura ry on avoin ja poliittisesti riippumaton tieteellinen seura, jonka tavoitteena on edistää Eurooppa-tietoutta ja Euroopan integraatiokehityksen tuntemusta sekä vaalia eurooppalaista kulttuuriperintöä Suomessa. Seura järjestää tilaisuuksia sekä harjoittaa julkaisu- ja koulutustoimintaa. Schuman-seuran jäsenistö koostuu yhteiskunnan eri alojen edustajista, joita yhdistää kiinnostus eurooppalaista aatetta sekä Euroopan unionia kohtaan.

Seuran nimen innoittajana on Ranskan ulkoministerinä vuosina 1948-1952 toiminut Robert Schuman (1886-1963), yksi Euroopan yhdistymisen pääarkkitehdeistä.