Neuvottelukunta

Seuran neuvottelukunnan tehtävänä on tukea laajasti seuran strategisia tavoitteita. Neuvottelukunnan jäseniksi on kutsuttu seuran toiminnan ja tavoitteiden kannalta keskeisten yhteiskunnallisten sektorien edustajia. Neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii Miapetra Kumpula-Natri ja varapuheenjohtajana Sirpa Pietikäinen.

Miapetra Kumpula-Natri (pj)
Sirpa Pietikäinen (vpj)
Matti Ahrelma
Mika Akkanen
Juhana Aunesluoma
Anders Blom
Kimmo Elo
Ari Niemi
Heino Nyyssönen
Juha Pyykönen
Allan Rosas
Christoffer Taxell
Ossi Tuusvuori
Anne-Mari Virolainen