Hallitus

Ville Niinistö (pj)
Timo Kultanen (vpj)
Riina Lumme
Henrik Manner
Pertti Pulli
Juha Rantasaari
Susan Saarinen
Suvi Syrjä