Tietoa meistä

Schuman-seura on tieteellinen yhdistys, jonka toiminnan tavoitteena on vahvistaa ja levittää oikeaa ja ajantasaista tietämystä Euroopan integraatiosta, Eurooppa-ajattelusta  sekä eurooppalaisesta aateperinnöstä.

Seuran toiminnan perustana ovat asiantuntijavetoiset seminaarit, tilaisuudet, koulutukset ja julkaisut, joiden kautta tuodaan yhteen Eurooppa-ajattelun asiantuntijat sekä aihepiiristä laajasti kiinnostunut yleisö. Toiminnassaan Schuman-seura on valtakunnallinen.

Seuran jäseneksi voivat liittyä kaikki Eurooppa-ajattelusta kiinnostuneet henkilöt. Lisätietoja Liity jäseneksi -sivulta.

Schuman-seura toimii aktiivisessa yhteistyössä mm. seuraavien, Eurooppa-teeman parissa työskentelevien tahojen kanssa: