Robert Schumanin henkilöstä

Valtiomies ja lakimies Robert Schumania, joka toimi Ranskan ulkoministerinä vuosina 1948–1952, pidetään yhtenä Euroopan yhdentymisen alullepanijoista.

Luxemburgissa syntyneen Schumanin juuret olivat Ranskan ja Saksan rajaseuduilla. Natsi-Saksan aikaisista kokemuksista huolimatta – tai ehkä juuri niiden vuoksi – Schuman uskoi, että ainoastaan pysyvä sovinto Saksan kanssa voisi luoda perustan yhtenäiselle Euroopalle. Schuman joutui saksalaisten vangiksi vuonna 1940. Hän onnistui kuitenkin pakenemaan kaksi vuotta myöhemmin ja liittyi Ranskan vastarintaliikkeeseen. Kokemuksistaan huolimatta Schuman ei osoittanut milloinkaan kaunaa Saksaa kohtaan toimiessaan Ranskan ulkoministerinä sodan jälkeen.

Yhdessä Jean Monnet’n kanssa Schuman laati maailmankuulun Schumanin suunnitelman, joka julkaistiin 9. toukokuuta 1950. Tuota päivää pidetään nykyään Euroopan unionin syntyhetkenä. Schuman esitti aseteollisuuden tärkeimpien raaka-aineiden, hiilen ja teräksen, tuotannon asettamista yhteiseen valvontaan. Perusajatuksena oli, että jos hiilen ja teräksen tuotanto ei olisi minkään yksittäisen valtion määräysvallassa, mikään valtio ei voisi myöskään aloittaa sotaa.

Schuman kannatti yhteisen eurooppalaisen puolustuspolitiikan luomista. Hän toimi myös Euroopan parlamentin puhemiehenä vuosina 1958–1960.

Lähde: Euroopan komissio